Thủ tục đăng ký logo thương hiệu

Thủ tục đăng ký logo thương hiệu

Để bảo hộ thương hiệu bạn nên đăng ký bảo hộ Logo thiết kế để tránh trường hợp bị nhái giả và lợi dụng thương hiệu để lấy uy tín và đánh cắp khách hàng. Ngoài ra bạn không bị mất bản quyền và sự nhận diện khi hoạt động lâu dài.

Để bảo hộ thương hiệu bạn nên đăng ký bảo hộ Logo thiết kế để tránh trường hợp bị nhái giả và lợi dụng thương hiệu để lấy uy tín và đánh cắp khách hàng. Ngoài ra bạn không bị mất bản quyền và sự nhận diện khi hoạt động lâu dài.

Dưới đây là thủ tục đăng ký logo bạn cần biết:

Hỏi: Xin cho biết thủ tục (quy trình và các giấy tờ cần thiết) và địa chỉ cơ quan quản lý nhà nước cho đăng ký bảo hộ logo của công ty mới thành lập.

Trả lời: Thủ tục đăng ký logo (đăng ký nhãn hiệu)

1. Nếu công ty mới thành lập hay công ty đã hoạt động muốn dùng logo như là một nhãn hiệu cho sản phẩm hoặc dịch vụ của mình thi thủ tục đăng ký nhãn hiệu bao gồm

a. Tờ khai theo mẫu

b. Mẫu nhãn hiệu in trên giấy (10 mẫu), không lớn hơn kích thước 8 x 8cm

2. Hồ sơ đăng ký logo nhãn hiệu có thể được nộp tại Sở hữu trí tuệ hoặc Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ

Liên hệ dịch vụ đăng ký bảo hộ:

Tel: 0911.987.046 - 0868.760.759

Climax Link

Kinh doanh Hà Nội
0936.383.606 (Giờ hành chính)

Kinh doanh TP.HCM
0911.987.046 (Giờ hành chính)

Chăm sóc khách hàng
0868.760.759 (Giờ hành chính)

Phòng kỹ thuật
0868.760.759 (24/7)

Hỗ trợ trực tuyến