Cách tăng tỷ lệ hiển thị khi cài đặt quảng cáo Google Adwords

Cách tăng tỷ lệ hiển thị khi cài đặt quảng cáo Google Adwords

Tăng tỷ lệ hiển thị quảng cáo Google giúp tăng khả năng tiếp cận khách hàng và trực tiếp tăng tỷ lệ click và tỷ lệ chuyển đổi cuối cùng cho bạn. Vì vậy bạn luôn cần tìm cách tăng tỷ lệ hiển thị quảng cáo càng cao càng tốt.

Tăng tỷ lệ hiển thị quảng cáo Google giúp tăng khả năng tiếp cận khách hàng và trực tiếp tăng tỷ lệ click và tỷ lệ chuyển đổi cuối cùng cho bạn. Vì vậy bạn luôn cần tìm cách tăng tỷ lệ hiển thị quảng cáo càng cao càng tốt.

Cách tăng tỷ lệ hiển thị khi cài đặt quảng cáo Google Adwords

Khái niệm tỷ lệ hiển thị quảng cáo Google

Tỷ lệ hiển thị (IS) là phần trăm số lần hiển thị mà quảng cáo của bạn nhận được so với tổng số lần hiển thị mà quảng cáo của bạn có thể nhận được.

Tỷ lệ hiển thị = số lần hiển thị thực tế / tổng số lần hiển thị đủ điều kiện

Số lần hiển thị đủ điều kiện được ước tính bằng cách sử dụng nhiều yếu tố, bao gồm cả cài đặt nhắm mục tiêu, trạng thái phê duyệt và chất lượng. Dữ liệu tỷ lệ hiển thị có sẵn cho chiến dịch, nhóm quảng cáo, nhóm sản phẩm (đối với Chiến dịch mua sắm) và từ khóa.

Tỷ lệ hiển thị là một cách hay để biết liệu quảng cáo của bạn có thể tiếp cận nhiều người hơn hay không nếu bạn tăng giá thầu hoặc ngân sách.

Các cách để tăng tỷ lệ hiển thị dựa vào 2 tham số trong công thức

1. Điều chỉnh số lần hiển thị

Để tăng tỷ lệ hiển thị quảng cáo trên Google mà tổng số lần hiển thị đủ điều kiện giữ nguyên thì ta phải tăng số lần hiển thị.

2. Tăng ngân sách chung cho toàn chiến dịch

Ngân sách chính là con số lớn bao trùm các chỉ số liên quan. Ngân sách lớn hơn thì cơ hội quảng cáo của bạn hiển thị sẽ tăng lên và tất nhiên tỷ lệ phần trăm hiển thị cũng tăng lên.

3. Tăng giá thầu quảng cáo

Quảng cáo Google chính là sự đấu thầu giữa các nhà quảng cáo, giá thầu của bạn cao hơn đồng nghĩa với việc quảng cáo của bạn sẽ được ưu tiên hiển thị hơn.

4. Điều chỉnh số lần hiển thị đủ điều kiện

Hai cách để tăng số lần hiển thị đều liên quan đến vấn đề chi phí của chiến dịch, DKT Media chi sể các cách để điều chỉnh số lần hiển thị đủ điều kiện:

5. Giảm mục tiêu theo vùng

Giảm mục tiêu theo vùng vẫn giúp tăng tỷ lệ hiển thị quảng cáo vì giảm mục tiêu vùng làm giảm tổng số lần hiển thị đủ điều kiện. Tuy nhiên cách này có thể giảm chung tới số lần hiển thị thực tế cho bạn.

6. Điều chỉnh ngân sách khi tăng mục tiêu theo vùng

Khi tăng mục tiêu quảng cáo theo vùng của mình, bạn có thể thấy tỷ lệ hiển thị giảm. Lý do là vì hiện có nhiều lần hiển thị tiềm năng hơn dành cho quảng cáo của bạn.

Để tránh điều này, hãy xem xét điều chỉnh lại ngân sách để đáp ứng đủ các chi phí cài đặt chiến dịch mới của bạn.

7. Nâng cao chất lượng quảng cáo của bạn hơn

Nâng cao chất lượng quảng cáo của bạn là nâng cao nội dung quảng cáo. Google support một số vấn đề giúp bạn cải thiện nội dung quảng cáo của bạn. Xem tại đây

Ngoài ra đối với quảng cáo mạng hiển thị Google, bạn có thể điều chỉnh vị trí quảng cáo được quản lý của bạn.

Nếu tăng số lượng vị trí của mình thì bạn nên tăng ngân sách tương ứng để chiến dịch của bạn được phủ rộng hơn. Nếu giảm số lượng vị trí của mình để tăng tỷ lệ hiển thị quảng cáo bạn nên hiểu rằng kích thước chiếc bánh cho bạn đã bị giảm.

Qua 7 cách tăng tỷ lệ hiển thị quảng cáo Google khá đơn giản trên đây, hy vọng bạn sẽ xây dựng được chiến dịch quảng cáo Google Adwords thành công. Chúng tôi tin rằng nếu bạn tìm hiểu kĩ và áp dụng tốt các cách này thì tỷ lệ hiển thị quảng cáo của bạn trên internet sẽ được cải thiện đáng kể.

Climax Link

Kinh doanh Hà Nội
0936.383.606 (Giờ hành chính)

Kinh doanh TP.HCM
0911.987.046 (Giờ hành chính)

Chăm sóc khách hàng
0868.760.759 (Giờ hành chính)

Phòng kỹ thuật
0868.760.759 (24/7)

Hỗ trợ trực tuyến