Android Pie trên Samsung Note 9 tung bản cập nhật bảo mật phần mềm mới 24-02-2019 gần 102mb

Android Pie trên Samsung Note 9 tung bản cập nhật bảo mật phần mềm mới 24-02-2019 gần 102mb

One UI mang đến cho bạn Android Pie, với các tính năng thú vị và giao diện hoàn toàn mới từ Samsung và Google dựa trên phản hồi từ những người dùng như bạn.

Note 9 tung bản cập nhật bảo mật phần mềm mới 24-02-2019 gần 102mb dành cho Andoroid 9

One UI mang đến cho bạn Android Pie, với các tính năng thú vị và giao diện hoàn toàn mới từ Samsung và Google dựa trên phản hồi từ những người dùng như bạn. Chúng tôi khuyên bạn nên sao lưu để bảo vệ dữ liệu quan trọng trước khi nâng cấp.
 
 Galaxy note 9 tung bản cập nhật phần mềm mới 24-02-2019 102mb
 
Một số ứng dụng, bao gồm Máy tính, Samsung Internet, Samsung Health, Samsung Notes, Samsung Members và Samsung Pay, cần được cập nhật riêng sau khi bạn cập nhật hệ điều hành.
 
Để sử dụng chức năng Mở khóa từ xa trong Tìm di động của bạn trên thiết bị Android Pie, bạn cần có quá trình sao lưu mật mã (hoặc mã PIN/mẫu hình) khóa màn hình. Vì vậy, hãy đảm bảo rằng bạn nhớ mật mã (hoặc mã PIN/mẫu hình) khóa màn hình trước khi bắt đầu quá trình cập nhật. Nếu bạn quên mật mã (hoặc mã PIN/mẫu hình), hãy đặt lại mật mã (hoặc mã PIN/mẫu hình) trước khi bắt đầu quá trình cập nhật.

Xem chi tiết bản cập nhật tại đây: http://doc.samsungmobile.com/SM-N960F/XXV/doc.html

Kinh doanh Hà Nội
0936.383.606 (Giờ hành chính)

Kinh doanh TP.HCM
0911.987.046 (Giờ hành chính)

Chăm sóc khách hàng
0868.760.759 (Giờ hành chính)

Phòng kỹ thuật
0868.760.759 (24/7)

Hỗ trợ trực tuyến